Rosary

Celem Różańca jest pomoc w zapamiętaniu pewnych głównych wydarzeń lub tajemnic w historii naszego zbawienia oraz dziękczynienie i wysławianie Boga za nie. W różańcu jest odzwierciedlonych dwadzieścia tajemnic, które są podzielone na pięć tajemnic radosnych, pięć tajemnic światła, pięć tajemnic bolesnych i pięć tajemnic chwalebnych.

Zgodnie z sugestią Papieża św.Jana Pawła Wielkiego, radosne tajemnice wypowiadane są w poniedziałek i sobotę, świetliste w czwartek, bolesne we wtorek i piątek, a chwalebne w środę i niedzielę (z wyjątkiem niedziel Bożego Narodzenia - Radosne; Niedziele Wielkiego Postu - bolesne).

Aktywne filtry