Book of Truth

To pokolenie będzie świadkiem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa zgodnie z Księgą Prawdy przekazaną Prorok Marii Divine Mercy.

Jezus wysłał teraz swojego ostatniego proroka na świat, aby pomógł przygotować ludzkość na Nową Erę Pokoju „Pragnę doprowadzić ponad 7 miliardów dzieci Bożych do domu, ostatecznie, do ich wiecznego Raju” - Jezus 02 kwietnia 2013

Aktywne filtry

Il Libro della Verità Volume Quinto

Cena 18,95 $ excl. VAT

Il Libro della Verità Volume Quinto

Należy pamiętać, że daty ochrony są nieprawidłowe. Powinien brzmieć 01 kwietnia 2014 - 06 maja 2015.

Zostanie to poprawione w przyszłych drukowanych egzemplarzach.

Availability: 555 In Stock