Book of Truth

To pokolenie będzie świadkiem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa zgodnie z Księgą Prawdy przekazaną Prorok Marii Divine Mercy.

Jezus wysłał teraz swojego ostatniego proroka na świat, aby pomógł przygotować ludzkość na Nową Erę Pokoju „Pragnę doprowadzić ponad 7 miliardów dzieci Bożych do domu, ostatecznie, do ich wiecznego Raju” - Jezus 02 kwietnia 2013

Aktywne filtry

The Book of Truth Volume 5 (English)

Cena 13,99 $ excl. VAT

The Second Coming will soon be witnessed according to this book, the fifth in the series of "Book of Truth" which includes messages given to prophet Maria Divine Mercy by the Holy Trinity and the Mother of God from April 2014 up to and including May 2015.

Availability: 126 In Stock