Księga Prawdy - Tom 1
  • Księga Prawdy - Tom 1

Księga Prawdy - Tom 1

€15.99
Tax excluded

Czy wierzysz w to, że Powtórne Przyjście Chrystusa nastąpi w czasie twojego życia?

Quantity

Czy wierzysz w to, że Powtórne Przyjście Chrystusa nastąpi w czasie twojego życia? Według tej księgi obecne pokolenie będzie świadkiem Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Księga ta zawiera serię natchnionych, Bożych orędzi, które otrzymuje pewna żyjąca w Europie kobieta, znana jako Maria Bożego Miłosierdzia, twierdząc, że dostaje je od Boga codziennie, od 8 listopada 2010 roku. Pomimo że Maria posiadała niewielką wiedzę na temat Biblii, to jednak orędzia usiane są licznymi biblijnymi odniesieniami, symboliką i tajemnicami, włączając w to nastepujące: Orędzia znane jako Księga Prawdy, przepowiedziane w Księdze Daniela. Bóg Ojciec przekazał jej modlitwę Pieczęć Boga Żywego, jako ochronę przeciw antychrystowi, zapowiedzianemu w Księdze Objawienia. Kościół Rzymskokatolicki upadnie i zostanie przejęty przez fałszywego proroka, który również opanuje wszystkie kościoły chrześcijańskie. Powtórne Przyjście Chrystusa zapowiada Nową Jerozolimę, Nowy Raj na ziemi. Szatan zostanie wygnany na 1000 lat.Jezus, Baranek Boży, łamie obecnie Pieczęcie i ujawnia tajemnice zawarte w Księdze Objawienia przez Swojego siódmego posłańca. Maria mówi, że ona jest tym siódmym posłańcem wysłanym, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Chrystusa.

  • Your data security is a top priority - we ensure any stored personal information is encrypted and your payment details are never stored for future use. Your data security is a top priority - we ensure any stored personal information is encrypted and your payment details are never stored for future use.
  • We process all orders within 24 hours and if you have chosen a tracked shipment option, you will be provided with a tracking number as soon as it has been picked up from our warehouse. We process all orders within 24 hours and if you have chosen a tracked shipment option, you will be provided with a tracking number as soon as it has been picked up from our warehouse.
  • Unhappy with an item? Just let us know and we will accept returns and providing the item is in an unopened / unused condition, we offer a full refund or store credit of the purchased item. Unhappy with an item? Just let us know and we will accept returns and providing the item is in an unopened / unused condition, we offer a full refund or store credit of the purchased item.